Nu har vi fällt lite björk och hassel i Björkviken. Välkommen att hämta ved. Det är ordrentliga klampar och man kan inte köra ner med bil.