Fastighetsägareföreningen Ytterby B planerar städ och röjningsdag vid Badhusbryggan den 30 mars. Röjning börjar vid 08:30, släpa ris och eldning om vädret tillåter vid 09:30.