Fastighetsägareföreningen Ytterby B u.p.a. FYB Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 Styrelsen får för verksamhetsåret avge följande verksamhetsberättelse. Styrelsen har bestått av följande personer: Ordförande Markus Kroon Kassör Sara Thollin Sekreterare Jan-Eric Ramberg Ledamot Johan Lundh Ledamot Thomas Thornberg Suppleant Per Fellenius