Material inför årsstämma 2024

Dokument

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2023, samt budgetförslag för verksamhetsåret 2024.

Fullmakt

Här kan du ladda hem en fullmakt som kan användas om du vill att någon företräder dig på årsstämman.

Kallelse till föreningsstämma 2024

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       måndag 22 april 2024 klockan 19 
Var?       Resarö Bygdegård, Ytterbyvägen 8

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningens stadgar om verksamhetsåret 2023, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2024 för beslut av stämman. Bor du inom FYBs område och är betalande medlem har du rösträtt på stämman.

Även du som idag inte är medlem, eller nyfiken boende utanför FYBs område, är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler betalande medlemmar. Idag är ca 150 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB, så vi vill bli fler! Säg till grannen! Läs mer på vår hemsida (www.ytterbyb.se) hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens område. Vi söker alltid efter fler engagerade som kan bidra till att driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 8 april på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  300 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2023
 12. Beslut angående eventuellt över- eller underskott
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Fastställande av budget 2024
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Protokoll fört vid årsstämma 2023 i FYB

Övriga dokument finns här: Material inför årsstämma 2023


Måndagen den 26 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1. Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Carl Roneus Frisk och Helena Fond valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2022. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2022. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

Kommentar: Det är IFK Vaxholm som ska ha pengarna från ”Elljusspårsgruppen”

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2022
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2022.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2023.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Markus Kroon, Sofia Kjellkvist, Johan Lund och Per Fellenius mandat står för omval.

Markus Kroon, Sofia Kjellkvist, Johan Lund och Per Fellenius valdes om till styrelsen. Samtliga förordnanden är på två år.

Carl Roneus Frisk och David Westerling valdes till ledamöter och sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Maria Rytters valdes till revisor och Tomas Telander till revisorssuppleant, båda för ett år. 

15. Budget 2023
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2023.   

16. Fastställande av budget 2023
Stämman godkände budgetförslaget för 2023. 

17. Övriga frågor 

Information om Resarö mitt. Förslag att informera medlemmarna om kommunens planer. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Material inför årsstämma 2023

Dokument

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2022, samt budgetförslag för verksamhetsåret 2023.

Fullmakt

Här kan du ladda hem en fullmakt som kan användas om du vill att någon företräder dig på årsstämman.

Kallelse till föreningsstämma 2023

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       Onsdag 26 april 2023 klockan 19 
Var?       Resarö Bygdegård, Ytterbyvägen 8

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningens stadgar om verksamhetsåret 2022, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2023 för beslut av stämman. 

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 140 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida (www.ytterbyb.se) hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 12 april på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  300 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2022
 12. Beslut angående eventuellt över- eller underskott
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisor
 14. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Fastställande av budget 2023
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Protokoll fört vid årsstämma 2022 i FYB

Övriga dokument finns här: https://ytterbyb.se/material-infor-arsstamman-3-2/n


Måndagen den 25 april kl 19.00 på Resarö Bygdegård 

1.Årsstämmans öppnande

FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.

2. Val av ordförande för stämman
Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.

3. Val av sekreterare för stämman
Sofia Kjellkvist valdes till stämmans sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
Jonn Persson och Gunnar Törnqvist valdes till justerare och rösträknare.

5. Godkännande av kallelse
Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö.

Kallelsen godkändes.

6. Fastställande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2021. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se.

Stämman godkände verksamhetsberättelsen.

8. Styrelsen presenterar årsredovisning
Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2021. Se bilaga. 

9. Revisorernas utlåtande
Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2021
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2021.

12. Beslut om arvoden
Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2022.

13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
Ordinarie ledamöterna Oscar Satrell, Tomas Thornberg samt Sara Thollins mandat står för omval.

Tomas Thornberg och Oscar Satrell omvaldes som ordinarie ledamöter. Samtliga förordnanden är på två år.

Susanne Gunnarsson valdes som ny suppleant till styrelsen. 

Sara Thollin avgår som suppleant. 


Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.

14. Val av revisor och suppleant
Tomas Telander valdes till revisor och Jonn Persson till revisorssuppleant, båda för ett år.

15. Fastställande av budget 2021
Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

Budgetförslaget med den föreslagna höjningen av båtplatsavgifter godkändes av stämman. 

16. Höjning av medlemsavgift

Stämman beslutade att höja medlemsavgiften till 300 kr. 

17. Övriga frågor 

Finns det bojar vid alla bryggor? Styrelsen undersöker att det finns bojar vid alla bryggor. 

Solcellslampor, kan man sätta sådana vid Badhusbryggan?

Pengarna som finns för elljusspåret – vad kan man göra av dessa?

Vi bör marknadsföra Björkviksbryggan. 

Förslag att hyra ut kajakplatser vid Björkviksbryggan. (Dock är vattendjupet vid kajkanten begränsande faktor)

Visst underhåll behövs göras vid Ytterbyviksbryggan, såsom exempelvis landfästet mot bryggan och båtisättningsrampen. 

18. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 


Vid protokollet: 

Sofia Kjellkvist 

Material inför årsstämman

Dokument

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2021, samt budgetförslag för verksamhetsåret 2022.

Fullmakt

Här kan du ladda hem en fullmakt som kan användas om du vill att någon företräder dig på årsstämman.

Kallelse till föreningsstämma 2022

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       Måndag 25 april 2022 klockan 19 
Var?       Resarö Bygdegård

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2021, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2022 för beslut av stämman. 

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 200 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 11 april på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2021
 12. Beslut om arvoden 
 13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Fastställande av budget 2022
 16. Höjning av medlemsavgift
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i FYB

Protokoll fört vid årsstämma 2021 i Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Torsdagen den 3 juni 2021 kl 19.00 digitalt via Zoom

 1. Årsstämmans öppnande
  FYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad.
 2. Val av ordförande för stämman
  Markus Kroon valdes till stämmans ordförande.
 3. Val av sekreterare för stämman
  Oscar Satrell valdes till stämmans sekreterare.
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  Johan Lundh och Sofia Kjellkvist valdes till justerare och rösträknare.
 5. Godkännande av kallelse 
  Kallelsen har gått ut via brev till samtliga fastigheter inom FYBs område, publicerats på hemsidan och i Facebook-gruppen Vi på Resarö. 

  Kallelsen godkändes.

  Totalt 7 fastigheter var representerade. 
 6. Fastställande av dagordning
  Den föreslagna dagordningen godkändes.
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
  Markus Kroon gav en översikt av föreningens syfte samt beröringspunkter med andra föreningar. Styrelsen redogjorde för verksamhetsåret 2020. Se verksamhets­berättelse och presentation på ytterbyb.se. 

  Stämman godkände verksamhetsberättelsen. 
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
  Kassör Oscar Satrell presenterade årsredovisningen för 2020. Se bilaga. 
 9. Revisorernas utlåtande
  Föreningens Revisor Tomas Telander föredrog revisionsberättelsen och rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020. 
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning

Verksamhetsberättelse och årsredovisningen godkändes.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
  Stämmande beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2020.
 1. Beslut om arvoden
  Ett årsarvode på 999 kronor godkändes av stämman. Arvodet gäller för styrelseledamöter, hamnkaptenerna på Ytterbyviksbryggan och Badhusbryggan samt till revisorn.  Stämman godkände förslaget till arvoden för 2021.
 2. Val av styrelseledamöter samt valberedning
  Ordinarie ledamöterna Johan Lundhs och Markus Kroons mandat står för omval, likaså suppleanten Per Fellenius.  

  Till ny ordinarie ledamot valdes Sofia Kjellkvist. Markus Kroon och Johan Lundh omvaldes som ordinarie ledamöter. Per Fellenius omvaldes som styrelsesuppleant. Samtliga förordnanden är på två år. 

  Annika Vangstad valdes till sammankallande i valberedningen.
 1. Val av revisor och suppleant
  Tomas Telander valdes till revisor och Sara Carlsson till revisorssuppleant, båda för ett år. 
 2. Fastställande av budget 2021
  Kassör Oscar Satrell presenterade styrelsens budgetförslag för 2021.  

  Tomas Telander föreslog att ta investeringskostnaden i Björkviken på årets resultat i stället för att skrivas av över 10 år som var föreslaget.

  Stämman var enig i att göra denna ändring. Ändringen innebär att resultatet för 2021 beräknas bli något negativt (-23 824 kr)

  Budgetförslaget med den föreslagna ändringen godkändes av stämman. 
 1. Övriga frågor
  Inga motioner hade inkommit till stämman. Inga övriga frågor anmäldes.  
 2. Stämman avslutas
  Ordförande avslutade stämman, tackade samtliga närvarande och konstaterade att alla beslut varit enhälliga. 

Vid protokollet

Oscar Satrell

Material inför årsstämman

Dokument

Här kan du ladda ner verksamhetsberättelsen, resultat- och balansrapport för verksamhetsåret 2020, samt budgetförslag för verksamhetsåret 2021.

Fullmakt

Här kan du ladda hem en fullmakt som kan användas om du vill att någon företräder dig på årsstämman. Observera att ifylld och underskriven fullmakt i så fall behöver skickas in per post eller lämnas i FYBs brevlåda senast 2 juni, eftersom årets stämma genomförs digitalt.

Fullmakten skickas till adressen nedan eller lämnas i FYBs brevlåda vid korsningen Ytterbyvägen/Bygårdsvägen.

Fastighetsägarföreningen Ytterby B
Ytterbyvik 1 Resarö
185 94 Vaxholm