Kort om Fastighetsägareföreningen Ytterby B

Fastighetsägareföreningen Ytterby B (FYB) ansvarar för ett antal bryggor och andra fastigheter inom Ytterby B på Resarö i Vaxholms kommun.

YTTERBYUDDSBRYGGAN

Ytterbyuddsbryggan är en badbrygga som ligger vid Ytterbyuddsvägen. Tillsynsmän sköter området. Både bryggan och så gott som all tillhörande mark ägs av FYB. En liten bit av stigen närmast Ytterbyuddsvägen ägs av Ytterby B Samfällighetsförening, YBS.

BJÖRKVIKEN

I Björkviken finns mark och vatten som till största delen ägs av FYB. Längst in i viken ligger en bit mark och vatten som tillhör Samfälligheten, YBS. Där finns också en brygga som ägs av Ytterbystrands Båtklubb. Båtklubben arrenderar YBS:s mark.

YTTERBYVIKSBRYGGAN

Ytterbyviksbryggan ligger vid Ytterbyvägen och är en stor båtbrygga, som även används för bad. FYB hyr ut 47 båtplatser. En hamnkapten sköter verksamheten. Marken ägs av YBS och arrenderas av FYB.

BADHUSBRYGGAN

Bryggan ligger vid Ytterbygårdsområdet. Den byggdes på 1930-talet och var tidigare försedd med ett antal badhytter. Nu används den dels av badande, dels för småbåtar. FYB hyr ut 13 båtplatser. En hamnkapten sköter verksamheten. All mark vid bryggan inklusive tillhörande väg ägs av FYB.

Badhusbryggan

GAMLA BRANDSTATIONEN

FYB äger den gamla brandstationen vid Ytterbystrandsvägen. Byggnaden hyrs sedan 2019 ut till Resarö Trädfällning som har hjälpt till att renovera byggnaden. Marken som byggnaden står på ägs av YBS.

ÖVRIGA FASTIGHETER SOM TILLHÖR FYB

FYB äger mark vid den gamla Ångbåtsbryggan vid Ytterbystrandsvägen. Dessutom äger föreningen mark- och vägavsnitt på andra ställen inom Ytterby B.

SAMRÅDSGRUPPEN

FYB är remissinstans för det detaljplanearbete som sedan många år engagerar öns befolkning. För att bättre kunna försvara Resaröbornas intressen, har öns fem fastighetsägareföreningar bildat den så kallade Samrådsgruppen. Under vissa perioder har Samrådsgruppen täta kontakter med kommunens företrädare, främst stadsarkitekten och planarkitekten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *