Din medverkan som medlem i FYB är viktig för oss!

Genom att vara medlem i FYB så bidrar du till FYBs arbete med göra bryggor och andra områden tillgängliga för boende och besökare på Resarö.

Medlemsavgiften är 200 kr per år.

Så här blir du medlem i FYB

För att bli medlem måste din fastighet ligga inom FYBs område. Se lista på Fastigheter inom Fastighetsägareföreningen Ytterby B

  • Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften.
  • Medlemsavgiften betalar du enklast genom att swisha 200 kr till nummer 123 618 46 34
  • Det går även att betala genom att sätta in 200 kr på plusgironummer 5 30 11 – 3
  • Ange fastighetsbeteckning i meddelandefältet.

Båtplatser vid Badhusbryggan och Ytterbyviksbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för dem som äger en fastighet inom FYBs område och som betalar årlig medlemsavgift.

För att underlätta för medlemmar med båtplats tar FYB ut medlemsavgiften i samband med betalning av båtplatsavgiften.

Det händer att medlemmar betalar dubbel medlemsavgift. Vi har tidigare år försökt kontakta vederbörande i den mån vi haft tillgång till mailadress för återbetalning, men det är mycket tidskrävande. Så hädanefter ber vi er som känner er osäkra på om ni har betalat att kontakta oss. Maila kassören, se kontaktuppgifter under fliken Styrelsen.