FYBs styrelse för 2022

Ordförande: Markus Kroon – ordforande@ytterbyb.se

Kassör: Oscar Satrell   – kassor@ytterbyb.se

Sekreterare: Sofia Kjellkvist

Övriga ledamöter

Thomas Thornberg

Johan Lundh

Susann Gunnarsson ( suppleant)

Per Fellenius (suppleant)

Hamnkaptener

Per Fredrik Plars (Ytterbyviksbryggan)
070 330 41 71

Johan Lundh (Badhusbryggan)
070 294 57 78

Båda hamnkaptenerna nås via hamnkapten@ytterbyb.se

Du kan även skicka mail till  FYB via formuläret nedan: