FYBs styrelse för 2021

Ordförande: Markus Kroon – ordforande@ytterbyb.se

Kassör: Oscar Satrell   – kassor@ytterbyb.se

Sekreterare: Sofia Kjellkvist

Övriga ledamöter

Thomas Thornberg

Johan Lundh

Sara Thollin ( suppleant)

Per Fellenius (suppleant)

Hamnkaptener

Johan Lundh (Ytterbyviksbryggan)
070 29 457 78
Jonn Persson (Badhusbryggan)
070-790 78 80

Båda hamnkaptenerna nås via hamnkapten@ytterbyb.se

Du kan även skicka mail till  FYB via formuläret nedan: