Ytterbyviksbryggan

Ytterbyviksbryggan ligger vid Ytterbyvägen och är en stor båtbrygga, som även används för bad.

FYB hyr ut 47 båtplatser.

Badhusbryggan

Bryggan ligger vid Ytterbygårdsområdet. Den byggdes på 1930-talet och var tidigare försedd med ett antal badhytter. 

Bryggan används flitigt för bad och här finns även 15 båtplatser för mindre båtar.

Ytterbyuddsbryggan

Ytterbyuddsbryggan ligger vid Ytterbyuddsvägen och är en badbrygga perfekt för ett dopp i havet.

Här finns även en liten stenstrand och ett picknickbord.

Björkviken

I Björkviken finns mark och vatten som till största delen ägs av FYB. Längst in i viken ligger en bit mark och vatten som tillhör Samfälligheten, YBS. Här finns en liten brygga och picknickbord.

Brandstationen

FYB äger den gamla brandstationen vid Ytterbystrandsvägen. Byggnaden hyrs sedan 2019 ut till Resarö Trädfällning som har hjälpt till att renovera byggnaden. Marken som byggnaden står på ägs av YBS.

Övriga fastigheter som tillhör FYB

FYB äger mark vid den gamla Ångbåtsbryggan vid Ytterbystrandsvägen. Dessutom äger föreningen mark- och vägavsnitt på andra ställen inom Ytterby B.