Torsdagen den 7 april 2016 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö. Vid stämman var 14 medlemmar representerade, varav 1 genom fullmakt Dokument att ladda ner: Verksamhetsberättelse 2015 FYB Resultatrapport 2015 FYB Budget 2016 1. Årsstämmans öppnande Stämman förklarades öppnad. 2. Val