Kallelse till föreningsstämma 2019 Fastighetsägarföreningen Ytterby B Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. När? Tisdagen 23 april klockan 19 Var? Resarö Bygdegård På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark