Då äger du också vissa samfälligheter som alla gemensamt kan nyttja och njuta av. FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B äger och förvaltar ett antal bryggor (hyr ut båtplatser) och markområden som vi alla på ön har tillgång till. Där ingår