Då äger du också vissa samfälligheter som alla gemensamt kan nyttja och njuta av. FYB – Fastighetsägareföreningen Ytterby B äger och förvaltar ett antal bryggor (hyr ut båtplatser) och markområden som vi alla på ön har tillgång till. Där ingår bland annat (förutom Badhusbryggan) även badbryggan Ytterbyudd, Ytterbyviks båt- och badbrygga samt ”gamla brandstationen”.

Här ser du om din fastighet ingår i FYBs område.:

http://media.ytterbyb.se/2014/10/fastigheter-inom-fastighetsc3a4garefc3b6reningen-ytterby-b-1.pdf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *