Kallelse till föreningsstämma 2020 Fastighetsägarföreningen Ytterby B Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.   När? Torsdag 11 juni klockan 19 Var? Resarö Bygdegård På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och