Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma.

När? Torsdag 3 juni klockan 19
Var? Digitalt via ZOOM