Fastighetsägarföreningen Ytterby B

Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       Torsdag 3 juni klockan 19 
Var?       Digitalt via ZOOM (se nedan)

Länk till mötet: https://us02web.zoom.us/j/89410335338?pwd=UEkzdFRFSjFINmUwc0gxMlVTMjZHZz09
Mötes ID: 894 1033 5338
Lösenord/passcode: 594747

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningen stadgar om verksamhetsåret 2020, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2021 för beslut av stämman. 

Även du som idag inte är medlem är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler medlemmar. Idag är ca 200 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB. Läs mer på vår hemsida hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens samfällighet. Vi söker fler styrelseledamöter och andra som kan driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 20 maj på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  200 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2020
 12. Beslut om arvoden 
 13. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 14. Val av revisor och suppleant
 15. Fastställande av budget 2021
 16. Övriga frågor
 17. Stämman avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *