FYBs mål är att alla fastighetsägare inom området ska få tillgång till våra bryggor och kunna njuta av närheten till havet