Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning  för 2013 samt budgetförslaget för 2014. FYB Verksamhetsberättelse 2013 Resultat 2013 Balans 2013 Budgetförslag 2014 Noterbart i budgeten är förstås reparationen av Ytterbyviksbryggan på 250 000 kronor vilket styrelsen föreslår skrivs av