Här kan du ladda ner verksamhetsberättelse, resultat och balansräkning  för 2013 samt budgetförslaget för 2014.

FYB Verksamhetsberättelse 2013

Resultat 2013

Balans 2013

Budgetförslag 2014

Noterbart i budgeten är förstås reparationen av Ytterbyviksbryggan på 250 000 kronor vilket styrelsen föreslår skrivs av på 5 år, samt en extra utdebitering per båtplats på denna brygga för att delfinansiera projektet. Förslaget om höjd medlemsavgift måste beslutas av två på varandra efterföljande stämmor varför det inte kan bli aktuellt förrän år 2015.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *