Protokoll fört vid årsstämma 2015 i FYB Fastighetsägareföreningen Ytterby B Onsdagen den 14 april 2015 kl. 19.00 i Bygdegården, Resarö Vid stämman var 14 fastigheter representerade, varav 3 genom fullmakt   1. Årsstämmans öppnande Stämman förklarades öppnad. 2. Val