Protokoll fört vid årsstämma 2020 i FYB Fastighetsägarföreningen Ytterby B Torsdagen den 11 juni 2020 kl 19.00 på Resarö Bygdegård 1. Årsstämmans öppnandeFYBs ordförande Markus Kroon förklarades stämman öppnad. 2. Val av ordförande för stämmanMarkus Kroon valdes till stämmans ordförande.