Som medlem i Fastighetsägarföreningen Ytterby B (FYB) kallas du till årsstämma. 

När?       måndag 22 april 2024 klockan 19 
Var?       Resarö Bygdegård, Ytterbyvägen 8

På mötet informerar vi vad vi gör för att förvalta bryggor och mark inom föreningens område. Stämman behandlar ärenden enligt föreningens stadgar om verksamhetsåret 2023, årsbokslut samt vilka aktiviteter som genomförts. Vi kommer också presentera budget och plan för 2024 för beslut av stämman. Bor du inom FYBs område och är betalande medlem har du rösträtt på stämman.

Även du som idag inte är medlem, eller nyfiken boende utanför FYBs område, är välkommen att delta på stämman och höra mer om vad föreningen gör. För att föreningen ska kunna tillföra ett ökat mervärde till de boende på Resarö är det viktigt att få fler betalande medlemmar. Idag är ca 150 av totalt 430 fastigheter medlem i FYB, så vi vill bli fler! Säg till grannen! Läs mer på vår hemsida (www.ytterbyb.se) hur du gör för att bli medlem samt om din fastighet ingår i fastighetsägarföreningens område. Vi söker alltid efter fler engagerade som kan bidra till att driva vår förening framåt. 

All dokumentation inför stämman samt fullmakt finns för nedladdning på vår hemsida senast den 8 april på www.ytterbyb.se.

Medlemsavgift:  300 kr till plusgiro eller SWISH – ange fastighetsbeteckning

Plusgiro: 5 30 11 – 3                           

SWISH: 123 618 46 34

Varmt välkomna önskar styrelsen i FYB

Dagordning

 1. Årsstämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Godkännande av kallelse
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsen presenterar verksamhetsberättelsen
 8. Styrelsen presenterar årsredovisning
 9. Revisorernas utlåtande
 10. Godkännande verksamhetsberättelse och årsredovisning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter verksamhetsåret 2023
 12. Beslut angående eventuellt över- eller underskott
 13. Beslut om arvoden för styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter samt valberedning
 15. Val av revisor och suppleant
 16. Fastställande av budget 2024
 17. Övriga frågor
 18. Stämman avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *