Plangruppen är en samverkansgrupp där kallelsen går ut till 26 personer som (förutom Bygdeföreningen) representerar 12 olika boende/ägarföreningar på Resarö i syfte att inkomma med synpunkter på Kommunens detaljplanearbete.

Hittills har gruppen lämnat svar på detaljplanen för Storäng och på Vaxholms översiktsplan 2030.

Gruppen har enats om att de gemensamt driver frågan om att säkra en ”varsam exploatering av Resarö med bibehållen natur och skärgårdskaraktär”. Gruppen vill i största möjliga utsträckning bevara Killingen som naturområde för rekreation och friluftsliv.

Respektive representant ansvarar för att förankra yttranden i sina respektive styrelser innan det lämnas till in kommunen.

Idéer, tankar eller synpunkter från FYBs medlemmar på kommunens detaljplaneförslag mottages tacksamt och dessa mailas enklast till Annika.vangstad@gmail.com.

Kommande aktivitet:

Den 19 september träffas gruppen i Resarö bygdegård för att lyssna till Susanne Erdens presentation av förslaget gällande detaljplan för Resarö Mitt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *