Protokoll fört vid årsstämma 2021 i Fastighetsägarföreningen Ytterby B Torsdagen den 3 juni 2021 kl 19.00 digitalt via Zoom Årsstämmans öppnandeFYBs ordförande Markus Kroon förklarade stämman öppnad. Val av ordförande för stämmanMarkus Kroon valdes till stämmans ordförande. Val av sekreterare för